Instalación e Configuración Eclipse Galileo

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Instalación e Configuración Eclipse Galileo

GNU/Linux

Instalación/Desinstalación mediante APT para unha distribución baseada en Debian

Tendo permisos de root:

Instalar:

apt-get update
apt-cache search eclipse 
apt-get install eclipse


Desinstalar:

apt-get remove eclipse

Instalación mediante código fonte

 1. Dirixirse á URL http://www.eclipse.org/downloads/
 2. Picar na ligazón Linux 32bits ou 64bits según corresponda do Paquete Eclipse Galileo: Eclipse Classic Nº_Version.
  No caso que nos ocupa descargamos o paquete eclipse-SDK-3.5.2-linux-gtk.tar.gz para Linux 32bits
 3. Sen permisos de root:
  --> Descomprimir e desempaquetar o paquete.
  tar xvfz eclipse-SDK-3.5.2-linux-gtk.tar.gz

  --> Entrar no cartafol creado cos comandos anteriores.

  cd eclipse 

  --> Executar eclipse

  ./eclipse 
 4. Ao executar eclipse pedirá a ruta para grabar os proxectos creados, eliximos: ~/workspace_eclipse e activamos a pestana para que sempre sexa ista a ruta por defecto para salvar os nosos proxectos.

Configuración do Idioma Spanish

 1. No menú da interface gráfica dirixirse a: Help -> Install New Software ...
  Menú Help-->Install New Software
 2. Ingresamos en Work with a URL http://download.eclipse.org/technology/babel/update-site/galileo
  NOTA: Esta dirección soamente é valida para a versión 3.5 (Galileo).
  Work with: URL
 3. Picamos en Add, aparece o diálogo Add Site, no cal ingresamos en Name: o valor Idioma_ES para identificala ruta de descarga.
  Add Site
 4. Pulsar OK e descargará os indices de internet. Cando remate seleccionamos Babel Language Packs in Spanish. Pulsar Next
  Babel Language Packs in Spanish
 5. Pulsar de novo Next, Aceptar a Licencia e Finish.
  Instalando ...OK...Instalando... Picar en Yes para reiniciar o IDE e finalizar o proceso de tradución.
  Aceptar a LicenciaInstalando ...
   
  AceptarReiniciar o IDE
 6. Proceso finalizado!!! Eclipse traducido ao Español!!!
  Eclipse traducido ao Español


--ricardofc [23/04/10]