Instalación Bundle

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Como xa se foi indicando no proceso de instalación de Ubuntu e Windows é posible descargar un paquete que xa traia todo o necesario para desenvolver aplicacións para Android.
  • Ese paquete chámase ADT Bundle e inclúe: Eclipse + Android SDK + ADT Plugin.
  • Só se precisaría instalar o Runtime de Java (JRE).
  • Visto o realizado nos procesos de instalación anteriores calquera podería baixar o Bundle asociado ao seu Sistema Operativo e configuralo para tódolos usuarios.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2013).