Inserción de rexistros

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Ata agora conectámonos a unha base de datos e fixemos consultas á mesma, agora presentaremos como introducir novos rexistros na base de datos.

Para iso usaremos un formulario e no ACTION do FORM, <FORM ACTION="programaPHP">, indicaremos que debe ser procesado nunha páxina PHP. Esta páxina o que fará será introducir os datos do formulario na base de datos.

---- exemplo.php ---

<html> 
<head> 
  <title>Exemplo de PHP</title> 
</head> 
<body> 
<H1>Exemplo de uso de bases de datos con PHP e MySQL</H1> 
<FORM ACTION="procesar.php" METHOD="post"> 
<TABLE> 
<TR> 
  <TD>Nome:</TD> 
  <TD><INPUT TYPE="text" NAME="nome" SIZE="20" MAXLENGTH="30"></TD> 
</TR> 
<TR> 
  <TD>Apelidos:</TD> 
  <TD><INPUT TYPE="text" NAME="apelidos" SIZE="20" MAXLENGTH="30"></TD> 
</TR> 
</TABLE> 
<INPUT TYPE="submit" NAME="accion" VALUE="Gravar"> 
</FORM> 
<hr> 
<?php 
  include("conexion.php"); 
  $sql="select * from proba";
  $result=mysql_query($sql, $conexion); 
?> 
  <TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1> 
   <TR><TD>&nbsp;<B>Nome</B></TD> <TD>&nbsp;<B>Apelidos</B>&nbsp;</TD></TR> 
<?php    

  while($fila= mysql_fetch_array($result)) { 
   printf("<tr><td>&nbsp;%s</td> <td>&nbsp;%s&nbsp;</td></tr>", 
     $fila['Nome'], $fila['Apelidos']); 
  } 
  mysql_free_result($result); 
  mysql_close($conexion);  
?> 
</table> 
</body> 
</html>
--- procesar.php ---

<?php 
 include("conexion.php"); 

 $sql=sprintf("insert into proba (Nome, Apelidos) values ('%s', '%s')", 
   $_POST['nome'],$_POST['apelidos']);
 mysql_query($sql, $conexion); 

 header("Location: exemplo.php"); 
?>

A primeira páxina PHP exemplo.php é un formulario que nos permite introducir nome e apelido para engadilo á base de datos, seguido dunha consulta que nos mostra o contido da táboa proba. O formulario chama á páxina procesar.php que engadirá os datos á táboa.

A segunda páxina procesar.php conéctase á base de datos e engade un novo rexistro coa instrución insert da linguaxe de base de datos SQL.

Unha vez o rexistro engadiuse vólvese a cargar a páxina exemplo.php


--Rafael Veiga 11:17 10 feb 2009 (GMT)