Inicialización das sesións

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Para utilizar sesións en PHP o primeiro é inicializarlas.

Podemos facelo explicitamente, mediante a función session_start()

É moi común usar a instrucción @session_start(), para evitar que si a sesión xa foi creada amose unha mensaxe de warning.

É importante que @session_start() sexa a primeira liña do código da páxina. Consultar o seguinte apartado da sección de erros.

Vexamos un sinxelo exemplo:

<?php
@session_start();

echo "Ola. Inicializada a sesión."; 
?>

Podemos obter o id da sesión en calquera momento mediante a función session_id().

Inserta nas sucesivas páxinas a seguinte liña para ver se a sesión está dispoñible:

<?php
@session_start();
echo 'A sesión actual é: '.session_id(); 
?>

--Veiga (discusión) 17:16 11 ene 2016 (CET)--Veiga (discusión) 17:16 11 ene 2016 (CET)