IndexOf()

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

indexOf()


 • int indexOf(String cadea): Devolve a posición da cadea indicada no parámetro do método e no caso de non existir devolve o valor -1. Sóese empregar este método para saber se un caracter existe nunha cadea.

  class MetodoIndexOf {
  
    public static void main(String[] args) {
  	String s = "Ola, que tal: postmaster@mail.com?";
  	if (s.indexOf("@")!=-1) {
  	  System.out.println("O caracter arroba está presente");
  	}
  	else
  	  System.out.println("O caracter arroba non está presente");
    }
  
  }--ricardofc