Hardware mínimo dun PC dependendo do Sistema Operativo

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Un sistema operativo é o software que permite interactuar aos usuarios dun xeito amigable có hardware do ordenador e, ademáis, facer de soporte para a instalación e traballo posterior con outro tipo de aplicacións que, por defecto, non veñen preinstaladas nel.

Hardware e Software

Cando aparece un Sistema Operativo novo sempre ven acompañado dunha lista de hardware mínimo recomendable:

--Volver