Hardware e Medio Ambiente

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar

Aspectos negativos:

www.ban.org Vertedoiro informático
  • "A fabricación de 1 PC require aproximadamente tanta enerxía como o consumo medio de electricidade dun fogar europeo nun ano". - UNESCO
  • "A fabricación de 1 PC require o uso de 10 veces o peso da máquina en materias primas, ademais de considerable enerxía. En comparación, a produción de automóbiles ou refrixeradores que só require 2 veces o peso do produto". - Universidade da ONU en Tokio
  • "Os microprocesadores son especialmente problemáticos, ao comparar o seu peso extremadamente pequeno coa enorme cantidade de enerxía e produtos químicos que son usados para a súa fabricación". - Rudiger Kuher
  • Lexislación:
  • Lexislación Actual:
Este Novo Real Decreto do 2015 "deroga completamente" o Real Decreto do 2005.
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Directiva 2012/19/UE.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.
- Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
  • Lexislación Antiga:
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos
- Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
- Modificación da Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
· Directiva RAEE Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos - Wikipedia
  • Empresas e institucións adicadas á reciclaxe:
- Sogama
- Recyclia
- Asimelec
- Ecolec
- Weee-trace
-Puntos limpos de España
- Repara os teus dispositivos ti mesmo
  • Algúns videos interesantes:
- Reciclaxe en España
- Ciberbasura sin fronteras
- Basura electrónica en México
- La trajedia electrónica
- Chatarra venenosa de Alemania a Ghana