Función e subfunción

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar

Como Función e Subfunción enténdese o conxunto homoxéneo de actividades de produción, dirixidas a conseguir un mesmo obxectivo. As funcións poden ser explícitas ou implícitas.