Extensión Firebug de Firefox

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar

Podes visualiza-lo seguinte Screencast referente ó uso básico da extensión Firebug no Firefox.Extensión Firebug: (45.3 Mb)

Screencast: Extensión Firebug - Introducción básica de uso. Mirror Instituto: Extensión Firebug - Introducción básica de uso.