Exemplo 2. Distribución Live SystemRescueCD. Acceso mediante SSH ao disco duro dun host arrancado con SystemRescueCD

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Exemplo 2. Distribución Live SystemRescueCD. Acceso mediante SSH ao disco duro dun host arrancado con SystemRescueCD


NOTA: Empregando a distribución Live SystemRescueCD podemos acceder por SSH ao disco duro de calquera host (equipo con conexión de rede).


  • Arrancar SystemRescueCD no host ao cal queremos acceder por SSH á información do seu/s disco/s duro/s:
Arrancar SystemRescueCD
a. Arrancar SystemRescueCD
Elixir teclado español (opción 13)
b. Elixir teclado español (opción 13)
 
Configurar a tarxeta de rede eth0
c. Configurar a tarxeta de rede eth0
Detalles interface eth0
d. Detalles interface eth0
 
Opción 2. Rede cableada
e. Opción 2. Rede cableada
Configuración da rede manualmente (NON DHCP)
f. Configuración da rede manualmente (NON DHCP)
 
IP: 192.168.120.100
g. IP: 192.168.120.100
-Dirección Broadcast: 192.168.120.255
h. Dirección Broadcast: 192.168.120.255
 
Máscara de Subrede: 255.255.255.0
i. Máscara de Subrede: 255.255.255.0
Gateway
k. Gateway
 
DNS
l. DNS
Comprobación configuración rede interface eth0
m. Comprobación configuración rede interface eth0
 
Password root: toor
n. Password root: toor
Comprobación funcionamento ssh
ñ. Comprobación funcionamento ssh
Mediante o comando ssh -v localhost comprobamos se o servidor SSH está activo e podemos conectarnos a el dende localhost. Como é a primeira ver que nos conectamos o servidor avísanos se estamos de acordo coa autenticación. Respostamos yes.
 
Continuación comprobación funcionamento ssh
o. Continuación comprobación funcionamento ssh... Servidor SSH funcionando.

Conexión mediante o cliente liña de comandos ssh


NOTA: Considérase que o servidor SSH da distribución Live CD ten a configuración por defecto: Porto 22, Permisos de Conexión para root e Non Redireccionamento X.


Acceder a un terminal Linux e proceder como se comenta nas seguintes imaxes:

Comando ifconfig -a
a. Executamos o comando ifconfig -a para ver todas as tarxetas de rede conectadas a este equipo.
Neste caso a tarxeta de rede que nos interesa é a eth0
IP/MS: 192.168.120.101/24
b. Configuramos a tarxeta de rede eth0:
IP/MS: 192.168.120.101/24
.
Executar no terminal o comando:
sudo ifconfig eth0 192.168.120.1/24 se o usuario co que traballamos ten permisos de root
ou
ifconfig eth0 192.168.120.1/24 se somos o usuario root
A continuación co comando ping -c2 192.168.120.100 comprobamos que existe conexión co Servidor SSH enviando dous paquetes do comando ping
Conexión co Servidor SSH
c. Conexión co Servidor SSH.
Executamos o comando ssh root@192.168.120.100. Como é a primeira ver que nos conectamos o servidor avísanos se estamos de acordo coa autenticación. Respostamos yes.

toor é a password pedida de root.

Conexión establecida.
Ver táboa de particións do disco (fdisk -l)
d. Ver a táboa de particións do equipo (fdisk -l).
Neste caso o equipo posúe o disco duro /dev/sda
Crear cartafol para acceder á información do disco duro /dev/sda
e. Crear cartafol para acceder á información do disco duro /dev/sda
No cartafol creado, en /root, mediante o comando mkdir recuperar montamos a partición do disco /dev/sda co comando:
mount -t auto /dev/sda1 recuperar
Co comando ls recuperar revisamos o contido do cartafol recuperar.
NOTA: A ruta completa do cartafol recuperar creado é /root/recuperar

Conexión mediante o cliente gráfico putty para plataformas Windows e UNIX


NOTA: Considérase que o servidor SSH da distribución Live CD ten a configuración por defecto: Porto 22, Permisos de Conexión para root e Non Redireccionamento X.


Acceder a un equipo Windows co programa putty e proceder como se comenta nas seguintes imaxes:

Panel de Control-->Conexiones de Red
a. Panel de Control-->Conexiones de Red.
Conexión de Área Local-->Propiedades
b. Conexión de Área Local-->Propiedades.
 
Protocolo Internet TCP/IP
c. Protocolo Internet TCP/IP-->Propiedades.
IP/MS: 192.168.120.101/255.255.255.0
d. IP/MS: 192.168.120.101/255.255.255.0
 
Cerrar
e. Picar en cerrar para gardar a configuración
Lanzar putty
f. Dobre click na icona do escritorio putty para lanzar putty
 
IP ou Hostname do Servidor SSH para establecer a conexión
g. Simplemente temos que por a dirección IP ou Host Name do servidor SSH e picar en Open. A conexión establecerase no Porto por defecto para a conexión SSH: o porto 22
Conectando...
h. Conectando... Como é a primeira vez que nos conectamos o servidor avísanos se estamos de acordo coa autenticación. Prememos en .
 
Password root: toor
i. Petición de login e password. Establecemos a conexión co usuario root, coa password toor , que modificamos anteriormente.
Conexión establecida. Agora xa temos unha consola remota da distribución SystemRescueCD mediante unha conexión SSH
Ver táboa de particións do disco (fdisk -l)
k. Ver a táboa de particións do equipo (fdisk -l).
Neste caso o equipo posúe 2 discos duros /dev/sda e /dev/sdb
 
Crear cartafol para acceder á información do disco duro /dev/sda
l. Crear cartafol para acceder á información do disco duro /dev/sda
No cartafol creado, en /root, mediante o comando mkdir recuperar montamos a partición do disco /dev/sda co comando:
mount -t auto /dev/sda1 recuperar
Co comando ls recuperar revisamos o contido do cartafol recuperar.
NOTA: A ruta completa do cartafol recuperar creado é /root/recuperar

--ricardofc [27/04/10]