EqualsIgnoreCase()

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

equalsIgnoreCase()


 • boolean equalsIgnoreCase(String segunda_cadea_a_comparar): Compara 2 cadeas sen distinguir entre maiúsculas e minúsculas.

  class MetodoEqualsIgnoreCase {
  
    public static void main(String[] args) {
  	String s1 = "Ola, que tal?";
  	String s2 = "OLA, QUE TAL?";
  	if (s1.equalsIgnoreCase(s2)) {
        System.out.println("As cadeas son iguais");
  	}
  	else
        System.out.println("As cadeas non son iguais");
  	
    }
  
  }--ricardofc