Envío de E-mails

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


PHP ofrécenos a posibilidade de enviar emails dun xeito sinxelo e fácil, para iso a linguaxe proporciónanos a instrución mail( )

<?php 
  mail(destinatario, tema, texto da mensaxe); 
?>

No parámetro destinatario poremos a dirección de email onde se enviará a mensaxe, no parámetro tema o tema ou subject da mensaxe e, por último, no parámetro texto da mensaxe o corpo da mensaxe en formato texto plano.

Existe unha sintaxe estendida da instrución mail( ) que nos permite engadir información adicional á cabeceira da mensaxe.

<?php 
  mail(destinatario, tema, texto da mensaxe, información adicional de cabeceira); 
?>

Na información de cabeceira poderemos incluír parámetros adicionais á mensaxe como Reply-To:, From:, Content-type:... que nos permiten ter un maior control sobre a mensaxe.

<html> 
<head> 
  <title>Exemplo de PHP</title> 
</head> 
<body> 
<H1>Exemplo de envío de email</H1> 
Introduza a súa dirección de email: 
<FORM ACTION="email.php" METHOD="GET"> 
<INPUT TYPE="text" NAME="direccion"><BR><BR> 
Formato: <BR> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="tipo" VALUE="plano" CHECKED> Texto plano<BR> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="tipo" VALUE="html"> HTML<BR><BR> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar"> 
</FORM> 
</body> 
</html>


--- email.php ---

<html> 
<head> 
  <title>Exemplo de PHP</title> 
</head> 
<body> 
<H1>Exemplo de envío de email</H1> 
<? if ($direccion!=""){ 
  if ($tipo=="plano"){ 
   // Envio en formato texto plano 
    
   mail($direccion,"Exemplo de envío de email","Exemplo de envío de email de texto plano\n\n
WebEstilo.\nhttp://www.iessanclemente.net/\n Manuais para desenvolvedores web.\n",
"FROM: Probas <webmaster@iessanclemente.net>\n"); 
  } else { 
   // Envio en formato HTML 
   mail($direccion,"Exemplo de envío de email","<html><head><title>Manual de PHP</title></head>
<body>Exemplo de envío de email de HTML<br><br>WebEstilo.<br>http://www.iessanclemente.net/<br>
<ou>Manuais</ou> para <b>desenvolvedores</b> web.</body></html>",
"Content-type: text/html\n", "FROM: Probas <webmaster@iessanclemente.net>\n"); 
  }    
echo "Enviouse un email á dirección: ",$direccion," en formato <b>",$tipo,"</b>."; 
} 
?> 
<br> 
</FORM> 
</body> 
</html>

Debido a que moitos proveedores bloquean o uso da función mail, recoméndase empregar a librería PHPMailer, moito máis completa e que nos permite enviar e-mails a través de SMTP, con ficheiros adxuntos, e unha morea de posibilidades máis.

Descarga e información da Librería PHPMailer.

--Rafael Veiga 11:16 10 feb 2009 (GMT)