Elementos dun curso de Moodle

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Á hora de crear un curso en Moodle teremos que ter en conta o seguinte:

Entraremos como administrador na plataforma e iremos á opción de Cursos -> Agregar/Editar Cursos:

Creacion-curso.png

Creacion-curso1.png

Pulsaremos en Engadir un novo curso

Creacion-curso2.png

E cubriremos tódolos datos do formulario.

Creacion-curso3.png

Creacion-curso4.png

O último que quedaría por facer é asignar os profesores do Curso. Para elo teremos que pulsar no curso e na Opción Asignar Roles.

Creacion-curso5.png

Aparecerá a seguinte ventana e alí pulsaremos no rol que queremos xestionar e buscaremos na lista de persoas rexistradas na plataforma o usuario ó cal lle queremos asignar esa función.

Creacion-curso6.png