Distinción de Usuarios

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Na anterior páxina todo o mundo que tiña acceso á parte restrinxida entraba co mesmo nome de usuario e contraseña, isto evidentemente non é unha boa solución, é mellor que cada persoa teña un nome de usuario e contraseña, xa que desta forma podemos inhabilitar a un usuario sen ver comprometida a seguridade do noso sitio.

Nesta páxina veremos a forma de realizar isto, tendo un ficheiro separado cos nomes de usuario e as contraseñas válidas.

O devandito ficheiro podería ter o seguinte formato: nome_de_usuario|contraseña. Por exemplo:

--- passwords.txt ---

Joe|1235 
Pedro|qwer 
Noe|Gty45e 
kermit|rwe4v 

Neste exemplo pídese a autorización ao comezo da páxina se non se estableceu con anterioridade e compróbase co ficheiro de contraseñas que chamamos passwords.txt, se o nome de usuario e contraseña coincide con algunha entrada do ficheiro permítellenos ver o resto da páxina.

<?phpif (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
   header('WWW-Authenticate: Basic realm="Acceso restrinxido"');
   header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
   echo 'Authorizacion requerida.';
   exit;}
 else {
   $fich = file("passwords.txt");
   $i = 0;
   $validado = false;
   while (!$validado && $i < count($fich)) {
     $campo = explode("|", $fich[$i]);
     if (($_SERVER['PHP_AUTH_USER'] == $campo[0]) && ($_SERVER['PHP_AUTH_PW'] == rtrim($campo[1])))
     $validado = true;
     $i++;
   }
   if (!$validado) {
     header('WWW-Authenticate: Basic realm="Acceso restrinxido"');
     header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
     echo 'Authorizacion Requerida.';
     exit;   }
 else {
?>
     <!DOCTYPE html>
     <html lang="es">
       <head>
          <meta charset="UTF-8" />
          <title>Título do Documento</title>
        </head>
        <body>
          Conseguiu o acceso á zona restrinxida</B> co usuario <?php echo $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] ?>.
     </body>
     </html>
     <?php
   }
}?>

--Veiga (discusión) 11:23 27 ene 2014 (CET)