Discos Básicos e Discos Dinámicos en Windows XP e 2003 Server

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Discos Básicos

Discos Básicos: O disco pódese dividir en Particións MBR ou GPT.

Discos Dinámicos

Introdución

Discos Dinámicos: Agora o disco divídese en Volumes.

  • Volume Simple: Un ou varios anacos dun so disco duro.
  • Volume Distribuído: Varios anacos de varios discos duros: >=2 e < 32 Discos.
Énchense secuencialmente.
  • Volume Seccionado: Varios anacos iguais de varios discos duros: >=2 e <32 Discos.
Os datos divídense en Bandas de 64 KB (RAID 0).
Non se pode facer coa do Sistema Operativo.
Non é extensible.
  • Volume Reflectidos (So W2003 Server): Espellos de anacos iguais de dous discos.
Mirroring ou RAID 1 (Pódese facer coa do Sistema Operativo).
Non é extensible.
  • Volumes RAID 5 (So W2003 Server): >=3 Discos e < 32 Discos.
Non se pode facer có volume no que está instalado o Sistema Operativo.
Non é extensible.

Práctica


-- Volver