Descrición

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

En Moodle unha tarefa é calquera tipo de traballo, labor ou actividade que asignamos aos nosos alumnos é que non está cuberta por outro módulo de Moodle. Típicamente os alumnos desenvolveran o producto do seu traballo como un arquivo de ordenador: un documento de texto con un traballo escrito, unha presentación con diapositivas, unha imaxe gráfica, un vídeo, un programa de ordenador: calquera cousa suceptible de ser encpasulada como un arquivo informático. Segundo sexa a súa asignatura, poñase de acordo cos seus alumnos nos formatos de arquivos a utilizar.

Tamén é posible utilizar Moodle para tarefas que non teñen un producto informatizable por exemplo unha actuación artística, unha maqueta etc. Neste caso a tarefa será un lugar na páxina do curso onde se especifiquen as instruccións para realizar o traballo asignado e onde, unha vez evaluada a tarefa consignaremos as cualificacións da mesma de forma que señan accesibles dende a plataforma do curso.