Curso Formación Profesorado: Ref. X1101003: Simulación de redes locais con máquinas virtuais.

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Virtualbox.png
00 Simulacion Redes Escenarios Semana 02 F.jpg
88x31.png

Este manual de Curso Platega: Simulación de Redes Locais con Máquinas virtuais. é creado e editado por Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte ós autores: Antonio de Andrés Lema ou Carlos Carrión Álvarez.


Este manual/curso está deseñado para o curso de formación do profesorado: Simulación de redes locais con máquinas virtuais.


Trátase de acercarse aos distintos tipos de virtualización e simular coa ferramenta VirtualBox varios equipos Windows/ Gnu-Linux que conforman unha rede local.

O seu seguimento será realizado a través da plataforma PLATEGA da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

Aínda así, este manual pretende ser xeralista e o máis aberto posible para que o poida seguir aquel usuario cuns coñecementos básicos.


A partir do 2 de novembro neste enlace estará dispoñible o material para seguir o curso. Ata entón ponse a disposición dos matriculados no curso unha guía do que se pretende conseguir, para que cada quen poida avaliar se os contidos son do interese do participante. Véxanse os obxectivos e escenarios das partes I e II para ter unha idea do máis clara do que se pretende co curso. Ademais véxanse os demais contidos.PARTE 0: Coñecementos de partidaPARTE I: Instalación e configuración de VirtualBox


 • Obxectivos e escenarios da PARTE I
 • Introdución á virtualización: Tipos e software de virtualización
 • Características de VirtualBox
 • Instalación de VirtualBox en Linux]]
 • Instalación de VirtualBox en Windows]]
 • Parámetros de configuración de VirtualBox]]
 • Instalación de sistemas operativos de escritorio sobre VirtualBox
  • Instalación de Windows 7]]
  • Instalación de Ubuntu desktop]]
 • Xestión de medios Virtuais]]
 • Parámetros da máquina virtual: Memoria, Disco, Rede, etc]]
 • Instalación de Guest Additions]]
 • Importar, exportar, copiar e clonar máquinas virtuais]]
 • Sanpshots]]
 • Acceso á maquina física: carpetas e dispositivos USB]]


PARTE II: Instalación de Sistemas Operativos sobre VirtualBox e configuración básica da rede


 • Obxectivos e escenarios da PARTE II
 • Conceptos básicos de redes: Configuración IP, NAT e switching]]
 • Parámetros básicos para configurar ás tarxetas de rede nas máquinas virtuais]]
 • Configuración básica da rede nunha máquina virtual Windows]]
 • Configuración básica da rede nunha máquina virtual Ubuntu]]
 • Instalación de sistemas operativos de servidor sobre VirtualBox
  • Instalación de Windows 2008]]
  • Instalación de Zentyal]]


PARTE III: Compartir recursos na redes locais


 • Compartir carpetas na rede local]]
  • Compartir carpetas en rede con Windows]]
  • Compartir carpetas en rede con Linux]]
 • Compartir impresoras na rede local]]
  • Compartir impresoras en rede con Windows]]
  • Compartir impresoras en rede con Linux]]


PARTE IV: Servizos básicos das redes locais


 • O servizo de DNS]]
  • Servidor DNS en Windows]]
  • Servidor DNS en Linux]]
 • O servizo de DHCP]]
  • Servidor DHCP en Windows]]
  • Servidor DHCP en Linux]]


PARTE V: Control remoto nas redes locais


 • Control remoto con VNC]]
  • Control remoto dende equipos Windows con UltraVNC]]
  • Control remoto dende equipos Linux]]
 • Ferramentas de control da aula]]
  • Control da aula con italc]]


PARTE VI: Control de acceso a Internet dende a rede local


 • Instalación dunha pasarela de acceso a Internet con Zentyal]]
 • Control de acceso a Internet con webcontrol]]


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (17 outubro 2011).