Creación da táboa en MySQL

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para este exemplo necesitaremos ter unha base de datos Mysql e unha táboa chamada pruebas.

Pomos a creación da táboa agenda dende a shell de Linux.

>mysql –u root –p 

>create database pruebas \g
>use pruebas \g

> CREATE TABLE `agenda` ( 
`Nombre` VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,
`Apellidos` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
`Edad` INT NOT NULL ,
`Provincia` VARCHAR( 15 ) NOT NULL 
)  \g

>quit

No no noso caso crearemos unha base de datos dende o panel de control do ISPConfig e dende o phpmyadmin faremos a creación da táboa agenda na base de datos mysql.

--Rafael Veiga 11:20 10 feb 2009 (GMT)