Consultas á base de datos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Unha vez que nos conectamos co servidor de bases de datos, xa podemos realizar consultas ás táboas da base de datos. Para facilitar a programación separamos a función de conexión nunha librería a parte, de tal xeito que a incluiremos en todas as páxinas que accedan á base de datos.

--- conexion.php ---

<?php 
//creamos a conexion ó servidor de mysql.
// O procedemento die(), para a execución da páxina devolvendo a mensaxe que queramos; 
// neste caso devolverá o derradeiro erro que nos da o servidor de mysql.
$conexion = mysql_connect("localhost","usuario","Password");
 if (!$conexion) 
{
  die('Imposible a conexión: ' . mysql_error());
}

//seleccionamos a base de datos na conexión que temos feita co servidor anterior.
$bd_seleccionada = mysql_select_db("base_datos",$conexion);
if ($bd_seleccionada)
{
  echo "Conexión coa base de datos conseguida.<br>";
}
?>
<html> 
<head> 
  <title>Exemplo de PHP</title> 
</head> 
<body> 
<H1>Exemplo de uso de bases de datos con PHP e MySQL</H1> 
<?php 
  include("conexion.php"); 
  $sql="select * from proba";
  $result=mysql_query($sql,$conexion); 
?> 

  <TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1> 
  <TR>
   <TD><strong>&nbsp;Nome&nbsp;</strong></TD>
   <TD><strong>&nbsp;Apelidos&nbsp;</strong></TD>
  </TR> 
 
<?php    

  while($fila = mysql_fetch_array($result)) { 
   printf("<tr><td>&nbsp;%s</td><td>&nbsp;%s&nbsp;</td></tr>", $fila['Nome'],$fila['Apelidos']); 
  } 
  mysql_free_result($result); 
  mysql_close($conexion); 
?> 
</table> 
</body> 
</html>


Neste exemplo utilizamos 3 instrucións novas: mysql_query, mysql_fetch_array e mysql_free_result.

Coa instrución mysql_query fixemos unha consulta á base de datos na linguaxe de consultas SQL, coa instrución mysql_fetch_array extraemos os datos da consulta a un array e con mysql_free_result liberamos a memoria usada na consulta.

--Rafael Veiga 11:17 10 feb 2009 (GMT)