Configurar direccións IP adicionais

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

(Esta seccion é totalmente opcional. Amósase como engadir direccións IP adicionais a nosa interface de rede eth0. Si non necesitamos máis direccións IP, simplemente saltar esta sección.)

Asumimos que a nosa interface de rede é eth0. Polo tanto temos un ficheiro /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 que é semellante o seguinte:

cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE]
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=192.168.0.255
HWADDR=00:0C:29:08:8F:8E
IPADDR=192.168.0.100
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
ONBOOT=yes 

Agora queremos crear a interface virtual eth0:0 coa dirección IP 192.168.0.101. Todo o que temos que facer e crear o ficheiro /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0 o cal é semellante o seguinte (podemos deixar en blanco a liña do apartado HWADDR xa que se trata da mesma tarxeta):

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
DEVICE=eth0:0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=192.168.0.255
IPADDR=192.168.0.101
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
ONBOOT=yes 

Despois de facer ésto teremos que reiniciar a rede:

/etc/init.d/network restart

Tamén teremos que axustar o ficheiro /etc/hosts despois de engar a nova dirección IP, aínda que xa non é necesario.

Agora executamos:

ifconfig

E deberíamos ver a nova dirección IP:

[root@server1 ~]# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:08:8F:8E
     inet addr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe08:8f8e/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:327 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:337 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:28434 (27.7 KiB) TX bytes:56947 (55.6 KiB)
     Interrupt:17 Base address:0x1400

eth0:0  Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:08:8F:8E
     inet addr:192.168.0.101 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     Interrupt:17 Base address:0x1400

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)

[root@server1 ~]#