Configuración de Asterisk

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Carpeta configuracións de Asterisk

Os ficheiros de configuración de Asterisk atópanse na seguinte carpeta:

   /etc/asterisk

Configuración de Asterisk e NAT

Configuración de SIP

Se temos instalado o Asterisk nun servidor nunha rede privada que use NAT, teremos que configurar o seguinte para o correcto funcionamento de SIP:

1. No ficheiro /etc/asterisk/sip.conf :

[general]
nat=yes
externip = X.X.X.X
localnet = 192.168.X.0/255.255.255.0
qualify=yes 

# En externip podemos por a ip externa ou o seu FQDN 
# (Fully Qualified Domain Name -- nome do dominio).

2. No router abriremos os seguintes portos á ip do servidor asterisk:

   UDP: 5060
   UDP: 10000-20000

Máis información en: http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+SIP+NAT+solutions

Configuración de IAX

Para que o protocolo IAX funcione correctamente simplemente teremos que redireccionar o seguinte porto no router:

   UDP: 4569

Ficheiros de Configuración

  1. /etc/asterisk/indications.conf
  2. /etc/asterisk/modules.conf
  3. /etc/asterisk/sip.conf
  4. /etc/asterisk/extensions.conf

Documentación adicional

   /usr/src/asterisk/asterisk-1.6.0.5/doc