Configuración Basica

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

En varios apartados de este tutorial teremos que cambiar ó usuario root (no terminal). O terminal estará dispoñible dende o menú de aplicacións de Gnome.

Fedora35.jpg

Fedora36.jpg

Introducimos o seguinte para cambiarnos a usuario root:

su -
%rootpassword%

Poderemos volver ó usuario anterior tecleando:

exit


Yum

Instalaremos algúns paquetes recomendados para evitar problemas con Yum e módulos do Kernel (necesítanse privilexios de root):

yum install yumex yum-fastestmirror yum-skip-broken yum-fedorakmod yum-kernel-module yum-refresh-updatesd


Repositorio DVD

O DVD é o repositorio por defecto. Si temos unha conexión a internet máis ou menos o máis recomendable é saca-lo dvd do repositorio, xa que así obteremos as derradeiras versións dos paquetes dende internet. Para eliminar o dvd do repositorio (necesítanse privilexios de root):

rm -f /etc/yum.repos.d/Fedora-install-media.repo


Livna

O repositorio Livna proporciona moitos paquetes, incluíndo aplicacións multimedia e drivers para tarxetas gráficas ATI e Nvidia. É 100% compatible co repositorio fedora. Instalaremos este novo repositorio (necesarios privilexios de root):

rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm