Compartir ficheiros por bluetooth

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Características e uso de bluetooth

Interface bluetooth USB

Xa que estamos vendo como intercambiar datos entre un equipo con Ubuntu e outros equipos, imos ver tamén outra opción que nos permite intercambiar datos entre dispositivos con bluetooth, como teléfonos móbiles, tablets, PDAs, etc.

Bluetooth é unha tecnoloxía de redes de área persoal que está deseñada para conectar dispositivos entre si ou a un ordenador. Estes dispositivos poden ir dende teclados ou auriculares ata teléfonos móbiles ou tablets.

Hoxe en día é moi habitual que as tablets e os teléfonos móbiles incorporen interfaz de bluetooth (sobre todo os smartphones), pero para poder intercambiar datos entre estes dispositivos e un ordenador, este tamén ten que contar con un interfaz de bluetooth. Algúns portátiles incorporan este interfaz, e senón podería utilizarse un interface de bluetooth por USB.

Así que, para poder probar na práctica os procesos expostos neste apartado, é necesario contar con un dispositivo con bluetooth e un ordenador con Ubuntu instalado que conte tamén con unha interface de bluetooth. Se non se dispón disto, pódese simplemente ver os pasos que se deben seguir para o intercambio de datos por bluetooth usando Ubuntu.

A aplicación de Bluetooth

A aplicación de Bluetooth xa ven instalada por defecto en Ubuntu

Iniciar unha conexión con un dispositivo bluetooth

Imos ver agora como podemos iniciar dende o equipo a conexión con un dispositivo bluetooth:


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez