Comparación

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Os operadores de comparación son usados para comparar valores e así poder tomar decisións.

Operador

Nome

Exemplo

Devolve certo cando:

==

Igual

$a == $b

$a é igual $b

!=

Distinto

$a  != $b

$a é distinto $b

<

Menor que

$a < $b

$b a é menor que $b

>

Maior que

$a > $b

$b a é maior que $b

<=

Menor ou igual

$a <= $b

$a é menor ou igual que $b

>=

Maior ou igual

$a >= $b

$a é maior ou igual que $b

<html> 
<head> 
  <title>Exemplo de PHP</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
  $a = 8; 
  $b = 3; 
  $c = 3; 
  echo "<p>a = 8</p>";
  echo "<p>b = 3</p>";
  echo "<p>c = 3</p>";
  echo "<p>'a' é igual a 'b' ? ---- ";
  echo $a == $b."</p> "; 
  echo "<p>'a'' é distinto de 'b' ? ---- ";
  echo $a != $b."</p>";
  echo "<p>'a' é maior que 'b' ? ---- ";
  echo $a > $b."</p>";
  echo "<p>'a' é menor que 'b' ? ---- ";  
  echo $a < $b."</p>";
  echo "<p>'a' é maior ou igual a 'c' ? ---- ";  
  echo $a >= $c."</p>";
  echo "<p>'b' é menor ou igual a 'c' ? ---- "; 
  echo $b <= $c."</p>"; 
?> 
</body> 
</html>


--Rafael Veiga 11:13 10 feb 2009 (GMT)