Clase mysqli, mysqli result e mysqli stmt

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


A extensión MySQLi(MySQL improved) permítenos programar a xestión dunha base de datos empregando a API orientada a obxectos ou procedimental. Esta extensión é a recomendada a partir de PHP5 e representa a conexión entre PHP e MySQL.

Para máis información visitar os seguintes enlaces:

A clase mysqli emprégase para facer as conexións ás bases de datos, facer consultas, etc.

A clase stmt emprégase para preparar as consultas SQL que se mandarán ó servidor, especialmente para evitar problemas como inyección MySQL.

A clase result emprégase para xestionar os datos recibidos dunha consulta select (o que coñecemos como un recordset). --Veiga 18:58 8 ene 2013 (CET)