CharAt()

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

chartAt()


 • char charAt(int posicion): Devolve o caracter que ocupa a posición que se indique.

  class MetodoCharAt {
  
    public static void main(String[] args) {
  	String s = "Ola, que tal?";
  	/* Devolver o caracter "q" que ocupa a posición "5",
      * tendo en conta que comezamos a contar na posición "cero"
      */
  	System.out.println(s.charAt(5)); 
    }
  
  
  }--ricardofc