Campos de observación

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Defínense os Campos de Observación como o conxunto de procesos/subprocesos que definen á Familia Profesional e o conxunto de funcións/subfuncións que definen á organización empresarial que son característicos da mesma.