CSS para formularios

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Os formularios son parte esencial de toda páxina web na que se busque interacción entre os clientes e o servidor. Con CSS poderemos posicionar os elementos do formulario e configurar completamente a súa aparencia.

Vexamos un exemplo:

 • Primeiramente crearemos unha páxina web que teña no seu interior o seguinte formulario:
<div id="contenedor">

<form id="formulario" action="#" method="post">
 <fieldset id="personal">
  <legend>Información Personal</legend>
  <label for="apelidos">Apelidos : </label> 
  <input name="apelidos" id="apelidos" type="text" tabindex="1" />
  <br />
  <label for="nome">Nome : </label>
  <input name="nome" id="nome" type="text" tabindex="2" />
  <br />
  <label for="direccion">Dirección : </label> 
  <input name="direccion" id="direccion" type="text" 
  tabindex="3" />
  <p>...mais información personal...</p>
 </fieldset>
 
 <fieldset id="opt">
  <legend>Sistema Operativo</legend>
  <select name="choice">
   <optgroup label="Linux">
    <option label="Fedora" selected="selected" value="Fedora">Fedora
    </option>
    <option label="Suse" value="Suse">Suse
    </option>
    <option label="Ubuntu" value="Ubuntu">Ubuntu
    </option>
    <option label="Outro Linux" value="OutroL">Outro Linux
    </option>
   </optgroup>
   <optgroup label="Windows">
    <option label="Windows XP" value="XP">Windows XP
    </option>
    <option label="Windows Vista" value="Vista">Windows Vista
    </option>
    <option label="Windows 2003 Server" value="2003">Windows 2003 Server
    </option>
    <option label="Windows 2008 Server" value="2008">Windows 2008 Server
    </option>
    <option label="Outro Windows" value="OutroW">Outro Windows
    </option>
   </optgroup>
   <optgroup label="OutroS">
    <option label="MAC OS X" value="MACOSX">MAC OS X
    </option>
    <option label="Outro SO" value="OutroSO">Outro SO
    </option>
   </optgroup>
  </select>
 </fieldset>
 
 <fieldset id="pc">
  <legend>Ordenador Personal</legend>
  <p>¿Tes ordenador na túa casa?</p> 
  <label for="yes">si : </label>
  <input name="tes_pc" id="yes" type="radio" 
  value="yes" tabindex="35" />
  <br />
  <label for="no">non : </label>
  <input name="tes_pc" id="no" type="radio" 
  value="no" tabindex="35" />
  <br />
  <p>...se tes ordenador describe as súas
  características principais :</p>
  <textarea name="caracteristicas_pc" tabindex="40" 
  cols="40" rows="10">
  </textarea>
 </fieldset>
 <p>
 <input id="btnenviar" type="submit" value="Enviar" /> 
 <input id="btnreiniciar" type="reset" value="Reiniciar" />
 </p>
</form>

</div>
A aparencia deste formulario será a seguinte:

Formulario1.jpg

 • O obxectivo é que o formulario acade o seguinte aspecto:

Formulario2.jpg

 • Para conseguilo precisas o seguinte gif:

Form.gif

 • Os estilos CSS requiridos serán os seguintes:
body {
	font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
	font-size:76%; 
	color:#000; 
	padding:0; 
	border:0; 
	margin:0; 
	background:#fff;}

div#contenedor {
	width:690px;
	height:auto;
	margin:auto;
	padding:10px;}

form#formulario {
	background:#dee;
	width:470px; 
	padding:10px; 
	border:1px solid #000; 
	margin:0 auto;}
	
form#formulario fieldset {
	width:450px; 
	display:block;
	border:1px solid #fff; 
	padding:5px; 
	font-family:verdana, sans-serif; 
	margin-bottom:0.5em; 
	line-height:1.5em;}
	
form#formulario fieldset#opt {
	background:#dee;}
	
form#formulario legend {
	font-family:georgia, sans-serif; 
	font-size:1.1em; 
	font-weight:bold; 
	border:3px solid #fff; 
	margin-bottom:5px; 
	padding:3px; 
	background:#fff url(form.gif) repeat-x center left;}
	
form#formulario label {
	clear:left; 
	display:block; 
	float:left; 
	width:100px; 
	text-align:right; 
	padding-right:10px; 
	color:#888; 
	margin-bottom:0.5em;}

form#formulario input {
	border:1px solid #fff;
	background:#fff url(form.gif) repeat-x top left; 
	padding-left:0.5em; 
	margin-bottom:0.6em;}

form#formulario select {
	margin-left:0.5em;}
	
form#formulario textarea {
	width:410px; 
	height:15em; 
	border:1px solid #fff; 
	padding:0.5em; 
	overflow:auto; 
	background:#fff url(form.gif) repeat-x bottom left;}
	
form#formulario option {
	background:#788; 
	color:#fff;}
	
form#formulario optgroup {
	background:#abb; 
	color:#000; 
	font-family:georgia, serif;}

form#formulario optgroup option {
	background:#9aa; 
	color:#fff;}

form#formulario #btnenviar, form#formulario #btnreiniciar {
	color:#c00; 
	padding-right:0.5em; 
	cursor:pointer; 
	width:205px; 
	margin-left:8px;}
	
form#formulario #btnenviar:hover, form#formulario #btnreiniciar:hover {
	background-position:center left; 
	color:#000;}