CONTIDOS DO CURSO EN FPROFE

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1.Sistemas de arquivos, carpetas e dispositivos. Instalación de programas e drivers.

2.Usuarios, grupos e permisos. Arquivos de configuración. Listas de control de acceso (ACLS), Manexo de scripts. Arranque e parada de servizos.

3.Configuración dos interfaces de rede. Configuración do firewall. SSH, SSHFS. Servidor DHCP Servidor DNS.

4.Xestión de recursos compartidos: entre máquinas Linux (servizo NFS) e Linux e Windows (Samba). Estratexias para a conexión automática de recursos compartidos: Ficheiro fstab e pam_mount.

5.Xestión de impresoras. Log do sistema.

6.Deseño e planificación dunha infraestrutura baseada en dominio.

7.LDAP: Xestión de dominios con Linux: integración de clientes Linux

10.Programación de tarefas (CRON). Xestión de copias de seguridade.

13.Configuración do enrutamento. Xestión dunha pasarela para restrinxir o acceso a internet.

14.Servidor proxy (squid e squidguard). Configuración de NAT. Servidor de correo electrónico -> QUITAR

QUITAR:

8.Acceso aos dispositivos locais dun cliente Linux cun usuario do dominio.??

9.Configuración de equipos con mobilidade (portátiles) nun dominio, equipamentos como clientes lixeiros usando Linux: distribución Thinstation, LTSP e tcos.

11.Servidor web Apache. Instalación de ferramentas educativas.

12.Acceso remoto en Linux: para administración remota con nx; para a xestión da aula e interacción profesorado-alumnado: italc. : 1.Sistemas de arquivos, carpetas e dispositivos. Instalación de programas e drivers.

2.Usuarios, grupos e permisos. Arquivos de configuración. Listas de control de acceso (ACLS), Manexo de scripts. Arranque e parada de servizos.

3.Configuración dos interfaces de rede. Configuración do firewall. SSH, SSHFS. Servidor DHCP Servidor DNS.

4.Xestión de recursos compartidos: entre máquinas Linux (servizo NFS) e Linux e Windows (Samba). Estratexias para a conexión automática de recursos compartidos: Ficheiro fstab e pam_mount.

5.Xestión de impresoras. Log do sistema.

6.Deseño e planificación dunha infraestrutura baseada en dominio.

7.LDAP: Xestión de dominios con Linux: integración de clientes Linux

10.Programación de tarefas (CRON). Xestión de copias de seguridade.

13.Configuración do enrutamento. Xestión dunha pasarela para restrinxir o acceso a internet.

14.Servidor proxy (squid e squidguard). Configuración de NAT. Servidor de correo electrónico -> QUITAR

QUITAR:

8.Acceso aos dispositivos locais dun cliente Linux cun usuario do dominio.??

9.Configuración de equipos con mobilidade (portátiles) nun dominio, equipamentos como clientes lixeiros usando Linux: distribución Thinstation, LTSP e tcos.

11.Servidor web Apache. Instalación de ferramentas educativas.

12.Acceso remoto en Linux: para administración remota con nx; para a xestión da aula e interacción profesorado-alumnado: italc. : PÓDESE METER, PERO IGUAL SE SAE ALGO DO TEMA DO CURSO...