Busca da ficha Seguridade

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para configurar os accesos locais á carpeta datos dependendo do usuario que inicia a sesión no equipo, hai que acceder á ficha Seguridade das Propiedades da carpeta.

Accedendo as Propiedades da carpeta datos, pulsando có botón dereito do rato, obsérvase que non aparece a ficha Seguridade. Iso so ocorre en dúas circunstancias distintas: que a unidade non estea formateada en NTFS ou que estea activado no equipo Empregar uso compartido simple de arquivos. Que é o que ocorre neste caso, polo que se terá que deshabilitar.

Ntfs07.jpg

Para amosar a ficha Seguridade, débense abrir Opcións de carpeta que se encontra en Aparencia do Panel de Control. Logo, na ficha Ver, baixo Configuración avanzada, débese desactivar a casiña Empregar uso compartido simple de arquivos [Recomendado].

Ntfs08.jpg

Accedendo de novo ás Propiedades da carpeta datos, pulsando có botón dereito do rato, obsérvase que agora si aparece a ficha Seguridade.

Ntfs09.jpg

Volver