Asterisk GUI - Graphic User Interface

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para poder administrar en modo gráfico via web nos descargaremos a derradeira versión de Asterisk GUI.

cd /usr/src
svn co http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/branches/2.0   asterisk-gui

cd asterisk-gui
./configure
make
make install

Una vez feito isto teremos que edita-los seguintes arquivos e activar os parámetros indicados:

en /etc/asterisk/httpd.conf:

# Neste arquivo /etc/asterisk/httpd.conf
#Activaremos o seguinte:

[general]
enabled=yes
bindaddr=0.0.0.0
bindport=8088
prefix=asterisk
enablestatic=yes

en /etc/asterisk/manager.conf:

#No arquivo /etc/asterisk/manager.conf
#Activaremos o seguinte

[general]
enabled=yes
webenabled=yes

# E crearemos un novo usuario para administrar o Asterisk.

[admin]
secret = contrasinal
read=system,call,log,verbose,command,agent,user,config,originate,read,write
write=system,call,log,verbose,command,agent,user,config,originate,read,write

Unha ver terminada a configuración de arquivos faremos:

/usr/src/asterisk-gui/make checkconfig

# Se todo está ok, teremos que '''reinicia-lo Asterisk''' para que esté dispoñible o servizo web.
# dende CentOS poremos facer dende a liña de comandos:

service asterisk restart

# ou dende o CLI de Asterisk tamén poderemos facer un reload:

CLI> reload

A partir deste momento teremos dispoñible a administración web en:

http://ip-asterisk:8088/asterisk/static/config/index.html