As cookies

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


A principal utilidade das cookies (galletas) é a de liquidar o problema da falta de estado na navegación a través das paginas web.

Coas cookies, pequenas porcións de información quedan rexistradas no navegador permitindo identificar a este a través de diferentes páxinas dun mesmo sitio e ata durante visitas entre distintos días.

Realmente as cookies non son mais que cadeas de texto que son enviadas desde o servidor ao cliente (navegador) e almacenadas neste, logo o navegador envía estas cookies ao servidor permitindo así a identificación do cliente no servidor.

Funcionamento

Cookies.jpg


--Rafael Veiga 11:19 10 feb 2009 (GMT)