Arranque e parada de servizos en Ubuntu Server

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Xa que ao longo do curso instalaremos e configuraremos diversos servizos sobre un equipo con Ubuntu Server, é importante coñecer os comandos que podemos utilizar para poder administrar os servizos do sistema.

Arranque e parada de servizos

sudo /etc/init.d/nome_do_servizo start
sudo /etc/init.d/nome_do_servizo stop
sudo /etc/init.d/nome_do_servizo restart

Comprobar o funcionamento dun servizo

sudo /etc/init.d/nome_do_servizo status

Configurar o arranque automático dun servizo

Explicar brevemente os niveis de execución. Por defecto Ubuntu Server arranca no nivel 2.

Instalar paquete sysv-rc-conf:

sudo apt-get install sysv-rc-conf

Esta utilidade permite xestionar de forma sinxela que servizos queremos que se arranquen automaticamente en cada nivel de execución.