Aritmética

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Os operadores de PHP son moi parecidos aos de C e JavaScript, se vostede coñece estas linguaxes resultaranlle familiares e fáciles de recoñecer.

Estes son os operadores que se poden aplicar ás variables e constantes numéricas.

Operador

Nome

Exemplo

Descrición

+

Suma

5 + 6

Suma dous números

-

Resta

7 - 9

Resta dous números

*

Multiplicación

6 * 3

Multiplica dous números

/

División

4 / 8

Divide dous números

%

Módulo

7  % 2

Devolve o resto de dividir ambos os números, neste exemplo o resultado é 1

++

Suma 1

$a++

Suma 1 ao contido dunha variable.

--

Resta 1

$a--

Resta 1 ao contido dunha variable.

<html> 
<head> 
  <title>Exemplo de PHP</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
  $a = 8; 
  $b = 3; 
  echo $a + $b,"<br>"; 
  echo $a - $b,"<br>"; 
  echo $a * $b,"<br>"; 
  echo $a / $b,"<br>"; 
  $a++; 
  echo $a,"<br>"; 
  $b--; 
  echo $b,"<br>"; 
?> 
</body> 
</html>

--Rafael Veiga 11:13 10 feb 2009 (GMT)