Aplicación a desenvolver

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Aplicación Memoriae

Neste curso vaise tratar de crear a aplicación que está no seguinte enlace: Media:ActivityPresentacion.apk.zip

 • A aplicación hai que descomprimila e instalar o apk.
 • Unha vez instalada é bo ver como funciona.
 • Para aqueles que se atopen con dificultades seralles facilitado parte do código.

Actividade Unidade 2


 • Idiomas:
  • Por defecto: galego
  • Inglés


 • Se se desexa usar código facilitado por nós é aconsellable comezar seguindo as instrucións que se indican a continuación:

Proxecto

 • Nome do paquete: com.platega.memoriae
 • Nome das Activities: o que se indica a continuación para cada pantalla.
 • A seguinte imaxe recorda onde está ese campo.

Android 2013 U2 01 OlaMundo 12.jpg

Pantalla de entrada: ActivityPresentacion

Memoriae 01.jpeg


 • Ao premer en Entrar:
  • debemos pasar á seguinte Activity
  • debemos destruír esta Activity.
 • Observacións: Non facer a terra por agora.

Pantalla principal: ActivityPrincipal

Memoriae 02.jpeg Memoriae 06.jpeg

 • Escollemos que xogo desexamos realizar ou mirar os resultados.
 • Os compoñentes da pantalla distribúense de distinta forma en función da orientación.
 • Accións: se se preme en:
  • Parellas iremos á activity: ActivityParellas
  • Preguntas iremos á activity: ActivityPreguntas
  • Resultados iremos á activity: ActivityScores
 • Observacións: non poñer os botóns superiores dereita.
 • Premer o botón Menú do teclado para realizar a posta apunto.

Pantalla preguntas: ActivityPreguntas

Memoriae 04.jpeg

 • Funcionamento:
  • Para responder:
   • Android 3.0 ou superior: premer na icona do interrogante e arrastralo cara as imaxes verdadeiro ou falso.
   • Noutro caso: premer sobre as iconas de verdadeiro ou falso.
  • Se se mantén pulsado o rato sobre a pregunta, permite engadir preguntas ou eliminar a presente.

Implantar:

  • Amosar os elementos da pantalla, e no lugar no que están, pero sen as funcionalidades anteriores.
  • Onde está a pregunta que apareza un texto que diga "Aquí estará a pregunta". As preguntas móstranse nun TextView e ten a posibilidade de scroll, aínda que sexa a través de outro Layout.
  • O cronómetro.

Pantalla parellas: ActivityParellas

Memoriae 03.jpeg

 • Funcionamento:
  • Cando se preme nunha imaxe interrogante aparece outra detrás.
  • Pódense descubrir dúas imaxes como máximo.
  • Trátase de emparellar as imaxes que están detrás da imaxe do interrogante.
 • Implantar:
  • Os elementos da pantalla pero sen as funcionalidades anteriores.
  • A pantalla amosando só as imaxes dos interrogantes cargadas en tempo de execución. O número de filas x columnas é configurable.
  • Ao pulsar a imaxe do interrogante cargase calquera outra detrás e amosara un TAG distinto para cada unha.
  • O lugar onde se dispoñen as imaxes ten un scroll vertical.
  • O cronómetro. Ollo que vai en senso inverso.

Pantalla resultados: ActivityScores

Memoriae 05.jpeg

  • Implantar os elementos da pantalla sen as funcionalidades.