Actualizar sistema en distintas distribucións linux

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Vexamos como se fai a actualización de distintas distribucións linux:

Debian

Hai que teclear no Shell:

$ apt-get clean all  --- Reseteará o listado de mirrors.
$ apt-get update  -- Actualizará os paquetes existentes.
$ apt-get upgrade  -- Actualizará os paquetes e as novas versións do núcleo.

Deste xeito se descargan e instalan os paquetes mais actuais do SO.

Ubuntu

Para configurar as actualizacións automáticas:

$ gksudo "software-properties-gtk"

Para actualizar o sistema operativo dun xeito rápido:

$ gksudo "update-manager -c"

CentOS

Para actualizar o sistema operativo dun xeito rápido:

$ yum clean all -- Reseteará o listado de mirrors.
$ yum update
$ yum upgrade

Para instalar un paquete con rpm:

$ rpm -i nombre_paquete.rpm -- Instalará o paquete
$ rpm -e nombre_paquete (o aplicacion) -- Desinstalará o paquete.

Para descargar un paquete dende internet e na liña de comandos:

$ wget http://direccion/arquivo.rpm -- Descargará o arquivo dende internet.