Xerar Views nun Layout en tempo de execución. Layout ScrollView

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • A continuación vanse crear os elementos dun TableLayout en tempo de execución.
 • Os elementos dun TableLayout son as celas e cada unha vai ter un compoñente ImageView. Podería ser un botón, un texto, etc.
 • Ademais a través do Layout ScrollView vaise permitir facer scroll.


Caso práctico

 • Creamos unha novo proxecto: U2_33_TableLayoutDinamico


O XML do layout

 • Imos centrarnos no novidoso:
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <TableLayout
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:stretchColumns="*" >
11 
12     <TableRow>
13 
14       <EditText
15         android:id="@+id/et_filas"
16         android:layout_width="wrap_content"
17         android:layout_height="wrap_content"
18         android:hint="Filas"
19         android:gravity="center"
20         android:imeOptions="actionDone"
21         android:inputType="number" />
22 
23       <EditText
24         android:id="@+id/et_columnas"
25         android:layout_width="wrap_content"
26         android:layout_height="wrap_content"
27         android:gravity="center"
28         android:hint="Columnas"
29         android:inputType="number" />
30     </TableRow>
31   </TableLayout>
32 
33   <Button
34     android:layout_width="match_parent"
35     android:layout_height="wrap_content"
36     android:onClick="onXerarTaboaClick"
37     android:text="Xerar táboa" />
38 
39   <ScrollView
40     android:layout_width="wrap_content"
41     android:layout_height="wrap_content" >
42 
43     <TableLayout
44       android:id="@+id/taboa_dinamica"
45       android:layout_width="match_parent"
46       android:layout_height="match_parent"
47       android:stretchColumns="*" >
48     </TableLayout>
49   </ScrollView>
50 
51 </LinearLayout>
 • ScrollView: é un layout que permite activar o scroll vertical. Co cal, os elementos que haxa dentro poden crecer en vertical ao seu antollo, pois sempre se poderá realizar scroll.
  • Dentro dese Layout definiuse un TableLayout que non ten ningunha fila. Estas crearanse en tempo de execucion.
 • Liña 44: observar que a táboa ten un ID para poder acceder a ela dende Java.

O código Java

 1 package com.example.u2_33_tablelayoutdinamico;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.Menu;
 6 import android.view.View;
 7 import android.view.View.OnClickListener;
 8 import android.view.WindowManager;
 9 import android.widget.EditText;
10 import android.widget.ImageView;
11 import android.widget.TableLayout;
12 import android.widget.TableRow;
13 import android.widget.Toast;
14 
15 public class U2_33_TableLayoutDinamico extends Activity {
16 
17 	@Override
18 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
19 		super.onCreate(savedInstanceState);
20 		setContentView(R.layout.activity_u2_33__table_layout_dinamico);
21 
22 	}
23 
24 	public void onXerarTaboaClick(View v) {
25 		TableLayout taboa = (TableLayout) findViewById(R.id.taboa_dinamica);
26 		EditText filas = (EditText) findViewById(R.id.et_filas);
27 		EditText columnas = (EditText) findViewById(R.id.et_columnas);
28 
29 		int f = Integer.parseInt(filas.getText().toString());
30 		int c = Integer.parseInt(columnas.getText().toString());
31 
32 		taboa.removeAllViews();
33 
34 		for (int i = 1; i <= f; i++) {
35 			TableRow fila = new TableRow(this);
36 			taboa.addView(fila);
37 			
38 			for (int j = 1; j <= c; j++) {
39 				ImageView imaxe = new ImageView(this);
40 				imaxe.setTag("Tag" + i + j);
41 				imaxe.setImageResource(R.drawable.ic_launcher);
42 				fila.addView(imaxe);
43 				imaxe.setOnClickListener(new OnClickListener() {
44 
45 					@Override
46 					public void onClick(View v) {
47 						// TODO Auto-generated method stub
48 						ImageView img = (ImageView) v;
49 						Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premeches na imaxe " + img.getTag(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
50 					}
51 				});
52 
53 			}
54 		}
55 	}
56 
57 	@Override
58 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
59 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
60 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_33__table_layout_dinamico, menu);
61 		return true;
62 	}
63 
64 }
 • Liña 25: no obxecto taboa apuntamos á táboa definida no layout.
 • Liña 29,30: f e c indican cantas filas e columnas debe ter o TableLayout. Lembrar que parseInt() é un método estático da clase Integer en Java.
 • Liña 32: eliminamos todas as vistas que poida ter a táboa.
 • Liña 35,36: engadimos tantos TableRows como filas nos indicou o usuario.
 • Liña 39,40,41: creamos un obxecto ImageView co seu Tag e imaxe asociada.
 • Liña 42: engadimos en cada fila tantas columnas como nos indicou o usuario a través de engadir, nese caso vistas do tipo ImageView.
 • Liña 43 a 51 para cada unha das imaxes chamamos ao seu Listener que estará a espera de que se faga click nesa mesma imaxe que se acaba de crear.
 • Liña 46 a 50 cando se preme nunha imaxe podemos coñecer, neste caso, cal é o seu Tag.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).