XenCenter

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 11:28 7 nov 2016 de Carrion (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución a XenCenter


 • Requirimentos de instalación:
  • Sistema Operativo: Windows 8/8.1, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2
  • .NET Framework: 3.5
   • En Windows 7/8/8.1 hai que engadir unha característica de Windows dende "Panel de Control/Engadir Características"
  • Pode estar instalado nunha MV de VirtualBox con Windows ou nun equipo real Windows.

Instalación Xencenter

 • A continuación vaise instalar XenCenter obténdoo do servidor XenServer.

Administrar un servidor XenServer

 • A continuación vaise engadir o servidor xen00, para inicialmente comprobar os seus parámetros de configuración.

Parámetros Xerais de configuración

Xestión da memoria

Almacenamento e Redes

 • Estes parámetros veranse máis a fondo nas parte VII e posteriores do curso.

Consola

Rendemento. Usuarios. Logs

Repositorios de almacenamento

Almacenar o contrasinal do host

 • Para evitar estar introducindo os credenciais de autenticación cada vez que nos conectamos a un host, pódese configurar para unha vez autenticados o XenCenter garde os datos das credenciais para vindeiras conexións.
-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez (Maio-2013, Rev1: Feb 2014 - Rev2: Nov 1014)