Validación

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Validación

Para facer a validación dun arquivo RSS dispomos de ferramentas online como poden ser:

  1. http://validator.w3.org/feed/
  2. http://www.feedvalidator.org/
  3. http://rss.scripting.com/

Tamén dispomos de ferramentas como XML Copy Editor que fan a validación (soamente comproba se o ficheiro está ben formado pero non se é válido):

  1. http://xml-copy-editor.sourceforge.net/