TableLayout

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 11:01 2 oct 2018 de Carrion (discusión | contribs.) (→‎Introdución)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Este Layout permite dispoñer os elementos visuais nunha táboa de filas e columnas.
 • Esta estructura créase de xeito similar a HTML:
  • Indícanse as filas da táboa: <TableRow>
  • Créanse obxectos dentro da fila, cada obxecto será unha columna.
 • Polo xeral, o ancho de cada columna corresponde co ancho do maior obxecto desa columna.
 • Existen propiedades que permiten modificar eses anchos:
  • Atributos do Layout:
   • android:stretchColumns: indica que columna/s se expande/n para ocupar o espacio libre que queda á dereita da táboa na pantalla.
    • As columnas comezan a numerarse en 0.
    • Exemplo 1: android:stretchColumns="0", expándese a primeira columna da táboa.
    • Exemplo 2: android:stretchColumns="0,2", expándense a primeira e terceira columnas da táboa.
    • Exemplo 3: android:stretchColumns="*", expándense tódalas columnas da táboa.
   • android:shrinkColumns: indica que columna/s se pode/n encoller para deixar espazo ao lado dereito da táboa.
    • Defínese do mesmo xeito que strechColumns.
   • android:collapseColumns: indica que columna/s da táboa se poden ocultar.
    • Defínese do mesmo xeito que strechColumns.
  • Atributo de obxecto dentro dunha fila:
   • android:layout_span: unha cela X,Y pode ocupar o espazo de varias columnas.
    • Indícase o número de columnas que debe ocupar a cela.

Casos prácticos

 • Comezamos, como sempre, creando un novo proxecto: U2_06_Table

Táboa simple

 • A imaxe amosa a distribución que se quere ter da táboa:

Android 2013 U2 06 Table 01.jpg

 • Cada cela ten un ancho que vén determinado pola lonxitude do seu contido.
 • Observar como o ancho da columna 2 se adapta ao obxecto máis ancho.
 • O XML do layout é:
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TableRow>

    <Button android:text="1" />

    <Button android:text="2" />

    <Button android:text="3" />
  </TableRow>

  <TableRow>

    <Button android:text="4" />

    <Button android:text="abcdef" />
  </TableRow>

  <TableRow>

    <Button android:text="7" />
  </TableRow>

</TableLayout>
 • Observar que só se definen filas e logo créanse obxectos dentro destas, que serán as columnas.

Ocultar columnas

 • Imos ocultar, neste caso, só a primeira columna (índice 0). Lembrar que o layout numera as columnas comezando en 0.

Android 2013 U2 06 Table 02.jpg

 • A nosa columna 1 desapareceu.


 • O XML do layout:
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:collapseColumns="0" >

  <TableRow>

    <Button android:text="1" />

    <Button android:text="2" />

    <Button android:text="3" />
  </TableRow>

  <TableRow>

    <Button android:text="4" />

    <Button android:text="abcdef" />
  </TableRow>

  <TableRow>

    <Button android:text="7" />
  </TableRow>
</TableLayout>


Cela ocupando varias columnas

 • A cela 3,1 que ocupe todo o ancho da táboa:

Android 2013 U2 06 Table 03.jpg

 • O XML do layout. Ollo que non está a propiedade de ocultar columnas.
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TableRow>

    <Button android:text="1" />

    <Button android:text="2" />

    <Button android:text="3" />
  </TableRow>

  <TableRow>

    <Button android:text="4" />

    <Button android:text="abcdef" />
  </TableRow>

  <TableRow>

    <Button android:text="7" android:layout_span="3"/>
  </TableRow>

</TableLayout>
 • Observar a liña marcada.

Expansión de columnas

 • Imos facer que as columnas 1 (índice 0) e 3 (índice 2) se expandan ocupando o ancho da dereita da pantalla que deixa libre a táboa.

Android 2013 U2 06 Table 04.jpg

 • Observar que a cela 3,1 segue ocupando todo o ancho da táboa.


 • O XML do layout:
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:stretchColumns="0,2">

  <TableRow>

    <Button android:text="1" />

    <Button android:text="2" />

    <Button android:text="3" />
  </TableRow>

  <TableRow>

    <Button android:text="4" />

    <Button android:text="abcdef" />
  </TableRow>

  <TableRow>

    <Button android:text="7" android:layout_span="3"/>
  </TableRow>

</TableLayout>


 • Finalmente, para o alumno: trata de crear o layout asociado á seguinte imaxe:
  • Usando un TableLayout
  • Sen modificar o tamaño de cada obxecto explicitamente
  • Hai dúas formas posibles de facelo

Android 2013 U2 06 Table 05.jpg-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).