Servlets

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 20:38 25 ene 2008 de Arribi (discusión | contribs.) (→‎Deifnición)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Deifnición

Un servlet é un clase Java usada para ampliar as capacidades dos servidores que aloxan aplicacións baseadas no modelo cliente/servidor (petición/resposta), normalmente, nun servidor Web. Por elo, a tecnoloxía Servlet de Java define clases específicas para HTTP. Un servlet execútase sempre dentro dun contedor de servlets, como Tomcat. Tamén se pode executar dentro dun servidor de aplicacións, como JBoss.

Servlet.gif

Os paquetes javax.servlet e javax.servlet.http proporcionan interfaces e clases para escribir servlets. Todos os servlets teñen que implementar a interface Servlet. Estes paquetes están no J2EE, no canto do J2SE.

Se se implementa un servizo xenérico, pódese usar ou herdar da clase GenericServlet que proporciona a API de Servlets de Java. A clase HttpServlet proporciona métodos, como doGet e doPost, para xestionar servizos específicos de HTTP.

O paquete javax.servlet

A xerarquía de clases no paquete javax.servlet é a seguinte:

class java.lang.Object
  * class java.util.EventObject (implements java.io.Serializable)
     o class javax.servlet.ServletContextEvent
        + class javax.servlet.ServletContextAttributeEvent
  * class javax.servlet.GenericServlet (implements java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig)
  * class java.io.InputStream
     o class javax.servlet.ServletInputStream
  * class java.io.OutputStream
     o class javax.servlet.ServletOutputStream
  * class javax.servlet.ServletRequestWrapper (implements javax.servlet.ServletRequest)
  * class javax.servlet.ServletResponseWrapper (implements javax.servlet.ServletResponse)
  * class java.lang.Throwable (implements java.io.Serializable)
     o class java.lang.Exception
        + class javax.servlet.ServletException
           # class javax.servlet.UnavailableException

E a xerarquía de interfaces é:

  * interface java.util.EventListener
     o interface javax.servlet.ServletContextAttributeListener
     o interface javax.servlet.ServletContextListener
  * interface javax.servlet.Filter
  * interface javax.servlet.FilterChain
  * interface javax.servlet.FilterConfig
  * interface javax.servlet.RequestDispatcher
  * interface javax.servlet.Servlet
  * interface javax.servlet.ServletConfig
  * interface javax.servlet.ServletContext
  * interface javax.servlet.ServletRequest
  * interface javax.servlet.ServletResponse
  * interface javax.servlet.SingleThreadModel

O paquete javax.servlet.http

A xerarquía de clases para o paquete javax.servlet.http é a seguinte:

class java.lang.Object
  * class javax.servlet.http.Cookie (implements java.lang.Cloneable)
  * class java.util.EventObject (implements java.io.Serializable)
     o class javax.servlet.http.HttpSessionEvent
        + class javax.servlet.http.HttpSessionBindingEvent
  * class javax.servlet.GenericServlet (implements java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig)
     o class javax.servlet.http.HttpServlet (implements java.io.Serializable) 
  * class javax.servlet.http.HttpUtils
  * class javax.servlet.ServletRequestWrapper (implements javax.servlet.ServletRequest)
     o class javax.servlet.http.HttpServletRequestWrapper (implements javax.servlet.http.HttpServletRequest) 
  * class javax.servlet.ServletResponseWrapper (implements javax.servlet.ServletResponse)
     o class javax.servlet.http.HttpServletResponseWrapper (implements javax.servlet.http.HttpServletResponse)

E os seus interfaces:

  * interface java.util.EventListener
     o interface javax.servlet.http.HttpSessionActivationListener
     o interface javax.servlet.http.HttpSessionAttributeListener
     o interface javax.servlet.http.HttpSessionBindingListener
     o interface javax.servlet.http.HttpSessionListener
  * interface javax.servlet.http.HttpSession
  * interface javax.servlet.http.HttpSessionContext
  * interface javax.servlet.ServletRequest
     o interface javax.servlet.http.HttpServletRequest
  * interface javax.servlet.ServletResponse
     o interface javax.servlet.http.HttpServletResponse

O paquete javax.servlet

A xerarquía de clases no paquete javax.servlet é a seguinte:

class java.lang.Object
  * class java.util.EventObject (implements java.io.Serializable)
     o class javax.servlet.ServletContextEvent
        + class javax.servlet.ServletContextAttributeEvent
  * class javax.servlet.GenericServlet (implements java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig)
  * class java.io.InputStream
     o class javax.servlet.ServletInputStream
  * class java.io.OutputStream
     o class javax.servlet.ServletOutputStream
  * class javax.servlet.ServletRequestWrapper (implements javax.servlet.ServletRequest)
  * class javax.servlet.ServletResponseWrapper (implements javax.servlet.ServletResponse)
  * class java.lang.Throwable (implements java.io.Serializable)
     o class java.lang.Exception
        + class javax.servlet.ServletException
           # class javax.servlet.UnavailableException

E a xerarquía de interfaces é:

  * interface java.util.EventListener
     o interface javax.servlet.ServletContextAttributeListener
     o interface javax.servlet.ServletContextListener
  * interface javax.servlet.Filter
  * interface javax.servlet.FilterChain
  * interface javax.servlet.FilterConfig
  * interface javax.servlet.RequestDispatcher
  * interface javax.servlet.Servlet
  * interface javax.servlet.ServletConfig
  * interface javax.servlet.ServletContext
  * interface javax.servlet.ServletRequest
  * interface javax.servlet.ServletResponse
  * interface javax.servlet.SingleThreadModel

O paquete javax.servlet.http

A xerarquía de clases para o paquete javax.servlet.http é a seguinte:

class java.lang.Object
  * class javax.servlet.http.Cookie (implements java.lang.Cloneable)
  * class java.util.EventObject (implements java.io.Serializable)
     o class javax.servlet.http.HttpSessionEvent
        + class javax.servlet.http.HttpSessionBindingEvent
  * class javax.servlet.GenericServlet (implements java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig)
     o class javax.servlet.http.HttpServlet (implements java.io.Serializable) 
  * class javax.servlet.http.HttpUtils
  * class javax.servlet.ServletRequestWrapper (implements javax.servlet.ServletRequest)
     o class javax.servlet.http.HttpServletRequestWrapper (implements javax.servlet.http.HttpServletRequest) 
  * class javax.servlet.ServletResponseWrapper (implements javax.servlet.ServletResponse)
     o class javax.servlet.http.HttpServletResponseWrapper (implements javax.servlet.http.HttpServletResponse)

E os seus interfaces:

  * interface java.util.EventListener
     o interface javax.servlet.http.HttpSessionActivationListener
     o interface javax.servlet.http.HttpSessionAttributeListener
     o interface javax.servlet.http.HttpSessionBindingListener
     o interface javax.servlet.http.HttpSessionListener
  * interface javax.servlet.http.HttpSession
  * interface javax.servlet.http.HttpSessionContext
  * interface javax.servlet.ServletRequest
     o interface javax.servlet.http.HttpServletRequest
  * interface javax.servlet.ServletResponse
     o interface javax.servlet.http.HttpServletResponse