SRTF

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 19:30 3 oct 2019 de Bardal (discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

SRTF (Shortest Remaining Time First)

Este algoritmo chamado SRTF (Shortest Remaining Time First) ten en conta a quenda de chegada sendo expropiativo, é dicir, ven sendo o algoritmo SJF pero expropiativo, así determina que o proceso a entrar na CPU de todos os posibles será aquel que teña menos duración de execución na mesma, isto é, entrará o proceso con menor ciclos de CPU a executar, tendo en conta que se quere entrar un proceso con menor duración na CPU co proceso que se está executando expulsará ao proceso que se está executando e entrará na CPU para executarse -pois o algoritmo é expropiativo-.


Imos ver un exemplo para explicar como traballa o algoritmo SRTF':

  • Supoñemos a situación seguinte:
  • Tempo de chegada: P1-->0, P2-->5, P3-->4, P4-->2
  • Cola: P1, P4, P3, P2
  • Duración Proceso: P1-->4 ciclos de CPU, P2-->7 ciclos de CPU, P3-->4 ciclos de CPU. P4-->1 ciclo de CPU.

sendo,

te|Pi O tempo de espera do Proceso Pi
tr|Pi O tempo de retorno do Proceso Pi

Imos calcular o tempo medio de espera para este algoritmo, así como o Diagrama de Gantt correspondente,

SRTF CPU.png

Como podemos ver na imaxe o primeiro en entrar na CPU é o proceso P1 pois na orde de chegada é o primeiro da cola de procesos. O algoritmo SRTF determina que ao entrar un proceso esté ocupará a CPU ata que outro proceso teña máis preferencia de uso, neste caso, ata que queira entrar na CPU outro proceso con menor número de ciclos de CPU para a súa execución, xa que o algoritmo é expropiativo, así:
  1. Ciclo de CPU 1-Tempo de Chegada 0: Entra o proceso P1 na CPU e acapara os ciclos da mesma ata a entrada do proceso P4 -paso seguinte no cal estudiarase o que acontecerá-, co cal -de momento- acapara a CPU 2 ciclos da mesma.
  2. Ciclo de CPU 3-Tempo de Chegada 2: A continuación entra o proceso P4, xa que o algoritmo SRTF determina que o proceso a entrar na CPU sexa aquel que ocupe menos ciclos da mesma. Así o proceso P4 soamente ocuparía a CPU 1 ciclo a diferenza do P1 que ocuparía, aínda, a CPU 2 ciclos máis da mesma. Entón entra P4 que acapararía 1 ciclo de CPU expulsando o proceso P1 da súa execución.
  3. Ciclo de CPU 4-Tempo de Chegada 3: Nesta situación temos soamente 1 proceso en cola, o proceso P1, co cal execútase P1 durante 1 ciclo de execución -o ciclo de CPU 4-, xa que no ciclo de CPU 5 quere entrar P3, co cal debemos mirar segundo o algoritmo SRTF quen ocupa a CPU na súa execución.
  4. Ciclo de CPU 5-Tempo de Chegada 4: Agora vemos que o proceso P3 ocuparía 4 ciclos de CPU e o proceso P1 ocuparía 1 ciclo de CPU, logo segue executándose o proceso P1 durante un ciclo da mesma, finalizando así a súa execución.
  5. Ciclo de CPU 6-Tempo de Chegada 5: O algoritmo SRTF determina que o seguinte en entrar na CPU é o que menos duración ocupe na mesma, entón entrará P3 ata que remate.
  6. Ciclo de CPU 10-Tempo de Chegada 9: Entra P2 ata que remate.


--ricardofc 24 nov 2008