Quotas de disco

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Se imos a ter usuarios no noso servidor unha boa idea é a de implementar un sistema de quota para limitar o espacio máximo asignado por usuario:

Para instalar as quotas, teremos que executar este comando:

yum install quota

Editaremos o ficheiro /etc/fstab e engadiremos ,usrquota,grpquota a partición / (/dev/VolGroup00/LogVol00):

vi /etc/fstab

/dev/VolGroup00/LogVol00 /       ext3  defaults,usrquota,grpquota    1 1
LABEL=/boot       /boot      ext3  defaults    1 2
tmpfs          /dev/shm    tmpfs  defaults    0 0
devpts         /dev/pts    devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs          /sys      sysfs  defaults    0 0
proc          /proc      proc  defaults    0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap      swap  defaults    0 0 

A continuación executamos

touch /aquota.user /aquota.group
chmod 600 /aquota.*
mount -o remount /
quotacheck -avugm
quotaon -avug

para habilitar o sistema de quotas.