Poñer cor ó fondo e introducir as imaxes da cabeceira da páxina Wireless

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 08:57 9 oct 2007 de Vieites (discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

O obxectivo agora é modificar a páxina anterior para conseguir que quede do seguinte xeito:

Wireless2.jpg

A partires de agora copia só o código que apareza en negriña:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 <html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
   <title>Compostela Wireless</title>
  </head>
  <body bgcolor="#464646">
   <table border="0" align="center" bgcolor="white" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800px">
    <tr height="17px">
     <td width="21">
      <img src="img/top_tab_left.gif" border="0" height="17" width="21" />
     </td>
     <td align = "middle" width="658">
      <img src="img/top_tab_bg.gif" border="0" height="17" width="758" />
     </td>
     <td width="21">
      <img src="img/top_tab_right.gif" border="0" height="17" width="21" />
     </td>
    </tr>
   </table>

   <table border="0" align="center" bgcolor="white" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800px">
    <tr height="143px">
     <td align="left" width="250px">
&nbsp;
      <a href="http://www.compostelawireless.net">
       <img src="img/CW-1.png" alt="CompostelaWireless"
       border="0" height="143" width="250" />
      </a>      </td>
     <td width="50px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="right" width="500px">
      <a href="http://www.mozilla.org" target="_blank">
       <img src="img/Navegadores.png" alt="Mozilla"
       border="0" height="92" width="480"/>
      </a>
     </td>
    </tr>
   </table>

   <table border="1" align="center" bgcolor="white" cellpadding="0" cellspacing="0"
   width="800px" rules="cols" frame="vsides">
    <tr bgcolor="#770000" height = "22">
     <td align="left" width="300px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
    </tr>
   </table>

   <table border="0" align="center" bgcolor="white" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800px">
    <tr>
     <td align="right" height="22">
      &nbsp;
     </td>
    </tr>
   </table>

  </body>
 </html>