Diferencia entre revisiones de «PDM Avanzado Permisos AndroidManifiest.xml»

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 06:58 24 oct 2016

Introdución

Como xa sabedes cando facemos algunha aplicación que necesite permisos especiais, é necesario engadir ditos permisos ao arquivo AndroidManifiest.xml.

A partires da API 23, Android incorpora outro nivel de seguridade, de tal forma que agora, a maiores, teremos que solicitar dito permiso a nivel de programación.

Nese entre ao usuario apareceralle un diálogo no que se lle solicitará o seu permiso para que a aplicación faga uso do recurso.


PDM Avanzada Permisos 1.JPG


Isto só se aplica a permisos denominados perigosos (o veremos a continuación) e executando a aplicación nun dispositivo cunha versión Android 6.0 e un targetSDK 23. En caso contrario, o permiso o pedirá como ata o de agora, no momento da instalación.Máis información en:


Tipos de permisos

Nota: Isto só é aplicable a aplicacións cun TargetSDK 23 e executadas nun dispositivo cunha API 23 (Android 6.0).

En Android teremos dous tipos de permisos:

 • Normais: permisos que non afectan á privacidade do usuario. Estes só teñen que estar incluídos no arquivo androidmanifiest.xml
 • Perigosos: permisos que poden afectar a privacidade do usuario e teñen que ser permitidos polo usuario no momento que se necesiten por parte da aplicación.


Temos unha lista dos permisos denominados perigosos neste enlace.

Comprobando se temos o permiso

O permiso non é necesario pedilo sempre. Con tal de que o dea a primeira vez xa queda 'gardado'. Polo tanto podemos chequear se xa temos o permiso do usuario.

Neste exemplo estamos a solicitar un permiso para chamar por teléfono.

Previamente teríamos que ter posto no androidmanifiest.xml o permiso correspondente:

  <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />

O código dentro da activity:

      if (Build.VERSION.SDK_INT==23){
          int permiso = checkSelfPermission(Manifest.permission.CALL_PHONE);
          if (permiso ==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
              // TEMOS O PERMISO
          }
          else{
              // NON TEMOS O PERMISO TEREMOS QUE SOLICITALO
          }
        }
 • Liña 1: Comprobamos que a versión é a API 23. Isto é necesario se temos un minSDK inferior á 23.
 • Liña 2: Chamamos ao método checkSelfPermission, que devolve un número que nos vai a indicar se temos o permiso.
 • Liña 3: Comprobamos se temos o permiso (granted ou denied).

Neste código suponse que a activity deriva da clase Activity e non dunha AppCompatActivity (librerías de compatibilidade). Se é o caso, o código varía un pouco:

      if (Build.VERSION.SDK_INT==23){
          int permiso = ContextCompat.checkSelfPermission(this,Manifest.permission.CALL_PHONE);
          if (permiso ==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
              // TEMOS O PERMISO
          }
          else{
              // NON TEMOS O PERMISO TEREMOS QUE SOLICITALO
          }
        }


Solicitando o permiso

Para solicitar o permiso temos que chamar a un método que dará como resultado a visualización dunha caixa de diálogo;

PDM Avanzada Permisos 1.JPG


O resultado dese diálogo vai ir a o método onRequestPermissionsResult. Como podemos ter varios permisos diferentes, podemos enviar un código asociado a dita solicitude para que despois poidamos distinguir cal foi o permiso concedido ou denegado por parte do usuario.


Exemplo de código:

 // Usado por si necesitamos diferentes permisos, para identificar cual de ellos es
  private final int CODIGO_IDENTIFICADOR=1;
 
  public void pedirPermiso(){
 
   requestPermissions( new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},CODIGO_IDENTIFICADOR);

  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String permissions[], int[] grantResults) {

    switch (requestCode) {
      case CODIGO_IDENTIFICADOR: {
        // Se o usuario premeou o boton de cancelar o array volve cun null
        if (grantResults.length > 0
            && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          // PERMISO CONCEDIDO
        } else {
          // PERMISO DENEGADO
          Toast.makeText(this,"É NECESARIO O PERMISO PARA CHAMAR POR TELÉFONO",Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
        return;
      }

      // Comprobamos os outros permisos

    }
  }
 • Liña 6: Solicitamos o permiso enviado un código asociado (valor 1)
 • Liña 11: Aquí chega a resposta do usuario.
 • Liñas 15-22: Xestionamos que o usuario concedera ou non o permiso.


No caso de utilizar unha biblioteca de compatibilidade, o código sería:

 
  public void pedirPermiso(){
 
   ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},CODIGO_IDENTIFICADOR);

  }

Caso práctico

O obxectivo desta práctica e ver pedir un permiso ao S.O. Android de tipo 'perigoso'. Concretamente para chamar a un número de teléfono.

Consta dun botón no que se chamará a un número prefixado.

PDM Avanzada Permisos 2.jpg


Creamos a activity

 • Nome do proxecto: UD08_01_Permisos
 • Nome da activity: UD08_01_Permisos.java


Código do layout xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="es.cifprodolfoucha.angelfernandez.myapplication.UD08_01_Permisos">

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Chamar por teléfono"
    android:id="@+id/UD08_01_btnChamar"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true" />
</RelativeLayout>


Código da clase UD08_01_Permisos
Obxectivo: Solicitar un permiso para un dispositivo Android 6.0 e un targetSDK=23.


Nota: Non se utilizan bibliotecas de compatibilidade.

public class UD08_01_Permisos extends Activity {

  // Usado por si necesitamos diferentes permisos, para identificar cual de ellos es
  private final int CODIGO_IDENTIFICADOR=1;

  private void chamarTelefono(){
    Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL);
    callIntent.setData(Uri.parse("tel:123456789"));
    startActivity(callIntent);
  }

  private void xestionarEventos(){

    Button boton = (Button)findViewById(R.id.UD08_01_btnChamar);
    boton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        if (Build.VERSION.SDK_INT==23){
          int permiso = checkSelfPermission(Manifest.permission.CALL_PHONE);
          if (permiso ==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
            chamarTelefono();
          }
          else{
            UD08_01_Permisos.this.requestPermissions( new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},CODIGO_IDENTIFICADOR);
          }

        }
      }
    });


  }
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_ud08_01__permisos);


    xestionarEventos();

  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      String permissions[], int[] grantResults) {
    switch (requestCode) {
      case CODIGO_IDENTIFICADOR: {
        // If request is cancelled, the result arrays are empty.
        if (grantResults.length > 0
            && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          chamarTelefono();
        } else {

          Toast.makeText(this,"É NECESARIO O PERMISO PARA CHAMAR POR TELÉFONO",Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
        return;
      }

      // other 'case' lines to check for other
      // permissions this app might request
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_telefono_carrion, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}


-- Ángel D. Fernández González