Obxectivos e escenarios parte IV - Cotas de disco e copias de seguridade

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Obxectivos

  • Antes de comezar esta parte asegurarse de ter unha instantánea do escenario 2.A da parte III das tres MVs: dserver00, uclient01 e uclient02.
  • Nesta Parte IV abordaranse os seguintes obxectivos:
  • No escenario 2.B configuraremos as cotas de disco para limitar o consumo de espazo aos usuarios.

00 Dominios Linux Escenarios parte 02 B.jpg

  • Finalmente, veremos como programar copias de seguridade.-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez