Obxectivos e escenarios da Parte IX (Integración de FreeNAS no dominio)

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • As seguintes imaxes mostran os escenarios que abordaremos nesta parte 9 do curso. O que faremos é modificar os distintos escenarios aos que chegamos nas partes IV, V e VII movendo todo o almacenamento de datos do controlador do dominio a un sistema NAS.
  • Desta maneira, o controlador do dominio manterá as funcións de autenticación dos usuarios e servidor de DNS e DHCP, pero o almacenamento e compartición dos datos aos clientes da rede farémolo nun equipo no que instalaremos o sistema FreeNAS.
  • O escenario 7.A implanta o sistema NAS sobre o dominio do escenario 2.A (Con LDAP e NFS)

Escenarios Dominios con Linux 7A.jpg

  • O escenario 7.B implanta o sistema NAS sobre o dominio do escenario 3.B (Con LDAP, Samba3 e CIFS)

Escenarios Dominios con Linux 7B.jpg

  • O escenario 7.C implanta o sistema NAS sobre o dominio do escenario 5.A ou 5.B (Con Samba4 e CIFS)

Escenarios Dominios con Linux 7C.jpg


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez