Obxectivos e escenarios da PARTE V..

De Manuais Informática - IES San Clemente.
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Servizo de Routing

 • Nesta parte vaise ver fundamentalmente unha implantación básica dos servizos de DNS e DHCP, tanto en servidores e clientes Windows como Gnu/Linux.
 • Pero para ter un escenario igual para todos os participantes no curso e o máis "limpo" e claro posible, no que atinxe á configuración dos adaptadores de rede, vaise introducir o concepto de routing ou enrotamento.
  • O routing vaise realizar cunha nova MV Windows server, que dará saída ao exterior as demais MVs dos distintos escenarios. Nesta ocasión vaise facer un routing moi simple e con NAT no lado de internet (WAN).
  • Na parte V do curso, verase a funcionalidade de routing con Zentyal, pero nesta ocasión con máis funcionalidades.


 • Desenvolver a fondo canda un destes servizos, tanto en Windows como GNU/Linux esixiría un espazo de tempo maior e impediría abrir un abano de outras posibilidades a realizar cosa MVs.
 • Coma sempre, en cada apartado irase indicando enlaces de referencia, que permitan afondar nos coñecementos destes servizos.


00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 A.jpg

 • Neste escenario 4.A pódese ver como un servidor Windows actúa de router:
  • Lado LAN: ten unha IP que está na mesma rede-IP (172.16.0.0/16) que os demais equipos da LAN.
  • Lado WAN:
   • Ten unha IP que lle permite conectarse con outro equipo do exterior.
   • Fai NAT, para que cando un equipo da rede LAN 172.16.0.0/16 desexe saír ao exterior a petición sexa transformada a como se a fixera o propio equipo Wrouter.

Servizo de DNS

 • Unha vez montado o escenario anterior, procederase a configurar o equipo wserver como servidor do servizo DNS. *Este equipo xestionará unha zona que se denomina: wcarpediem.local.
 • O servidor DNS wserver realizará o proceso de recursividade para aquelas consultas que non poida resolver por el mesmo. Este mecanismo é como está configurado por defecto o servizo recén instalado.
 • Os clientes DNS de tódolos equipos (incluído o propio "wserver") terán configurado o Servidor de DNS primario coa IP de "wserver". Non se configurará o "Servidor de DNS alternativo".

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 B.jpg


 • Por outra banda, no seguinte escenario, o servidor de DNS wserver realizará o proceso de reenvío para dar solución a aquelas consultas que non poida resolver por el mesmo.
 • O demais permanecerá igual que no caso anterior.

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 C.jpg

 • O mesmo se fará con un servidor Linux, neste caso Zentyal en zserver'.
 • Neste caso a zona terá outro nome distinto: zolimpia.local.

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 D.jpg

 • E o servidor de Zentyal configurado como reeenviador.

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 E.jpg

Servizo DHCP

 • Tamén se vai ver como configurar un servidor DHCP, de modo que os clientes TCP/IP, poidan obter unha configuración IP de xeito automático sen ter que realizar esa configuración manualmente.
 • Este escenario é un servidor Windows instalado cun servizo Básico de DHCP.

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 G.jpg

 • Este escenario é un servidor Zentyal instalado cun servizo Básico de DHCP.

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 I.jpg


 • Pero hai veces nas que interesa que cando un servidor DHCP rexistra ofrece unha configuración IP a un cliente, pois que rexistre no servidor DNS o nome dese cliente e a IP asignada.
 • Servidor Windows co servizo DHCP instalado de forma que actualiza os rexistros no servidor DNS.

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 H.jpg


 • Servidor Zentyal co servizo DHCP instalado de forma que actualiza os rexistros no servidor DNS.

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 J.jpg