LinearLayout

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 10:50 2 oct 2018 de Carrion (discusión | contribuciones) (Introdución)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • É un dos Layouts máis comúns e máis usados.
 • Dispón as vistas (os elementos fillos) nunha sola orientación: ou en vertical ou en horizontal. Un a continuación do outro.
 • Para iso ten o atributo: android:orientation

00 linearlayout.png


 • Este layout ten a propiedade android:layout_weight para as vistas.
 • Esta propiedade indica canto debe ocupar ese view do espazo restante do seu contenedor, de forma proporcional ao weight (peso) que se lle asine.
 • Así, se temos dúas caixas de texto e asinamos un weight (peso) de 2 e 1 respectivamente, estaremos establecendo un ancho o dobre de grande na primeira caixa.
 • Se temos 3 caixas e a unha delas lle poñemos peso e as outras non, a que ten o peso asinado ocupará todo o espazo que poida do seu contedor pai, quedando as outras dúas axustadas o tamaño indicado no arquivo xml.
 • Se asignamos un layout_weight, normalmente ponse un layout_width=”0dp” ou layout_height=”0dp”.


Casos prácticos

 • Comezamos creando un novo proxecto: U2_04_Linear.


A propiedade android:orientation

 • Comezamos cambiando o xml do layout por este outro:
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="horizontal" >
 6 
 7   <Button
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:text="Preme 1"/>
11 		
12   <Button
13     android:layout_width="wrap_content"
14     android:layout_height="wrap_content"
15     android:text="Preme 2" />
16  
17   <Button
18     android:layout_width="wrap_content"
19     android:layout_height="wrap_content"
20     android:text="Preme 3" />
21  
22 </LinearLayout>
 • Observar como se van orientar os elementos fillos (vistas) no layout. Neste caso en horizontal.
 • Neste exemplo os elementos fillos (vistas) son botóns.

Android 2013 U2 04 Linear 01.jpg


 • Agora cambiamos a orientación a vertical
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <Button
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:text="Preme 1"/>
11 		
12   <Button
13     android:layout_width="wrap_content"
14     android:layout_height="wrap_content"
15     android:text="Preme 2" />
16  
17   <Button
18     android:layout_width="wrap_content"
19     android:layout_height="wrap_content"
20     android:text="Preme 3" />
21  
22 </LinearLayout>


Android 2013 U2 04 Linear 02.jpg


A propiedade android:layout_weight

 • Engadimos/modificamos as propiedades marcadas no seguinte ficheiro XML.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <Button
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="0dp"
10     android:layout_weight="1"
11     android:text="Preme 1"/>
12 		
13   <Button
14     android:layout_width="wrap_content"
15     android:layout_height="0dp"
16     android:layout_weight="3"
17     android:text="Preme 2" />
18  
19   <Button
20     android:layout_width="wrap_content"
21     android:layout_height="wrap_content"
22     android:layout_weight="2"
23     android:text="Preme 3" />
24  
25 </LinearLayout>
 • Preténdese que se o espazo sobrante no layout en vertical se pode dividir en 6 anacos (a suma dos pesos), pois que a primeira view ocupe 1 anaco, a segunda view 3 anacos e a terceira view o restante, 2 anacos.
 • Observar como dá igual o alto que se indique en calquera das tres vistas android:height.

Android 2013 U2 04 Linear 03.jpg

As propiedades android:gravity e android:margin

 • Modificamos o layout anterior para deixalo como:
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <Button
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:layout_margin="70dp"
11     android:text="Preme 1"/>
12 		
13   <Button
14     android:layout_width="wrap_content"
15     android:layout_height="wrap_content"
16     android:layout_gravity="center"
17     android:text="Preme 2" />
18  
19   <Button
20     android:layout_width="wrap_content"
21     android:layout_height="wrap_content"
22     android:layout_gravity="right"
23     android:text="Preme 3" />
24  
25 </LinearLayout>
 • Observar na seguinte imaxe a ubicación dos botóns.


Android 2013 U2 04 Linear 04.jpg

Padding

 • Vaise realizar recheo no Layout e logo nalgún dos botóns.
 • No seguinte XML realízase padding no propio Layout.
 • Co cal, cada elemento do interior estará a 20dp do borde do layout.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:paddingBottom="20dp"
 6   android:paddingLeft="20dp"
 7   android:paddingRight="20dp"
 8   android:paddingTop="20dp"
 9   android:orientation="vertical" >
10 
11   <Button
12     android:layout_width="wrap_content"
13     android:layout_height="wrap_content"
14     android:text="Preme 1"/>
15 	
16   <Button
17     android:layout_width="wrap_content"
18     android:layout_height="wrap_content"
19     android:text="Preme 2" />
20  
21   <Button
22     android:layout_width="wrap_content"
23     android:layout_height="wrap_content"
24     android:text="Preme 3" />
25  
26 </LinearLayout>
 • A que saberías como substituír as liñas marcadas por unha soa propiedade?
 • Observar como os botóns están separados dos bordes da esquerda e superior.

Android 2013 U2 04 Linear 05.jpg • Finalmente imos facer padding nunha vista.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:padding="20dp"
 6   android:orientation="vertical" >
 7 
 8   <Button
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:padding="20dp"
12     android:text="Preme 1"/>
13 		
14   <Button
15     android:layout_width="wrap_content"
16     android:layout_height="wrap_content"
17     android:paddingLeft="50dp"
18     android:text="Preme 2" />
19  
20   <Button
21     android:layout_width="wrap_content"
22     android:layout_height="wrap_content"
23     android:layout_marginLeft="50dp"
24     android:text="Preme 3" />
25  
26 </LinearLayout>
 • Observar as liñas marcadas e o seu efecto no contido das vistas na seguinte imaxe. Apreciar a diferenza entre marxe e recheo, entre os Botóns Preme 2 e Preme 3.

Android 2013 U2 04 Linear 06.jpg
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).