Diferencia entre revisiones de «LinearLayout»

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 10:50 2 oct 2018

Introdución

 • É un dos Layouts máis comúns e máis usados.
 • Dispón as vistas (os elementos fillos) nunha sola orientación: ou en vertical ou en horizontal. Un a continuación do outro.
 • Para iso ten o atributo: android:orientation

00 linearlayout.png


 • Este layout ten a propiedade android:layout_weight para as vistas.
 • Esta propiedade indica canto debe ocupar ese view do espazo restante do seu contenedor, de forma proporcional ao weight (peso) que se lle asine.
 • Así, se temos dúas caixas de texto e asinamos un weight (peso) de 2 e 1 respectivamente, estaremos establecendo un ancho o dobre de grande na primeira caixa.
 • Se temos 3 caixas e a unha delas lle poñemos peso e as outras non, a que ten o peso asinado ocupará todo o espazo que poida do seu contedor pai, quedando as outras dúas axustadas o tamaño indicado no arquivo xml.
 • Se asignamos un layout_weight, normalmente ponse un layout_width=”0dp” ou layout_height=”0dp”.


Casos prácticos

 • Comezamos creando un novo proxecto: U2_04_Linear.


A propiedade android:orientation

 • Comezamos cambiando o xml do layout por este outro:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="horizontal" >

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Preme 1"/>
		
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Preme 2" />
 
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Preme 3" />
 
</LinearLayout>
 • Observar como se van orientar os elementos fillos (vistas) no layout. Neste caso en horizontal.
 • Neste exemplo os elementos fillos (vistas) son botóns.

Android 2013 U2 04 Linear 01.jpg


 • Agora cambiamos a orientación a vertical
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Preme 1"/>
		
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Preme 2" />
 
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Preme 3" />
 
</LinearLayout>


Android 2013 U2 04 Linear 02.jpg


A propiedade android:layout_weight

 • Engadimos/modificamos as propiedades marcadas no seguinte ficheiro XML.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:text="Preme 1"/>
		
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="3"
    android:text="Preme 2" />
 
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="2"
    android:text="Preme 3" />
 
</LinearLayout>
 • Preténdese que se o espazo sobrante no layout en vertical se pode dividir en 6 anacos (a suma dos pesos), pois que a primeira view ocupe 1 anaco, a segunda view 3 anacos e a terceira view o restante, 2 anacos.
 • Observar como dá igual o alto que se indique en calquera das tres vistas android:height.

Android 2013 U2 04 Linear 03.jpg

As propiedades android:gravity e android:margin

 • Modificamos o layout anterior para deixalo como:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="70dp"
    android:text="Preme 1"/>
		
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:text="Preme 2" />
 
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="right"
    android:text="Preme 3" />
 
</LinearLayout>
 • Observar na seguinte imaxe a ubicación dos botóns.


Android 2013 U2 04 Linear 04.jpg

Padding

 • Vaise realizar recheo no Layout e logo nalgún dos botóns.
 • No seguinte XML realízase padding no propio Layout.
 • Co cal, cada elemento do interior estará a 20dp do borde do layout.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="20dp"
  android:paddingLeft="20dp"
  android:paddingRight="20dp"
  android:paddingTop="20dp"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Preme 1"/>
	
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Preme 2" />
 
   <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Preme 3" />
 
</LinearLayout>
 • A que saberías como substituír as liñas marcadas por unha soa propiedade?
 • Observar como os botóns están separados dos bordes da esquerda e superior.

Android 2013 U2 04 Linear 05.jpg • Finalmente imos facer padding nunha vista.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:padding="20dp"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="20dp"
    android:text="Preme 1"/>
		
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="50dp"
    android:text="Preme 2" />
 
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="50dp"
    android:text="Preme 3" />
 
</LinearLayout>
 • Observar as liñas marcadas e o seu efecto no contido das vistas na seguinte imaxe. Apreciar a diferenza entre marxe e recheo, entre os Botóns Preme 2 e Preme 3.

Android 2013 U2 04 Linear 06.jpg
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).